Kwaliteit in Kaart (KIK)


Op onze school is er duidelijk een behoefte (van zowel leerkrachten als ouders) aan een eenduidige aanpak. Dit geldt voor zowel de sociale en emotionele kant als voor de cognitieve aspecten van het onderwijs. Om alles goed te kunnen blijven volgen, maken wij gebruik van de zogenoemde KIK-kaarten. Deze kaarten sluiten naadloos aan bij de indicatoren van de Onderwijsinspectie. Door het opstellen van deze kaarten behouden we goed zicht op alle ontwikkelingen binnen onze school.
Deze kaarten evalueren we om het schooljaar, waardoor de kwaliteit ervan wordt geoptimaliseerd.

(Vanwege de fusie zijn we hard aan het werk om alle documenten van dezelfde lay-out te voorzien. We hopen z.s.m. alle documenten te updaten.)

Kik-kaart Kwaliteitszorg 
Kik-kaart Toetsing
Kik-kaart Leerstofaanbod
Kik-kaart Leertijd
Kik-kaart Onderwijsleerproces
Kik-kaart Schoolklimaat
Kik-kaart Zorg en begeleiding
Kik-kaart Opbrengsten

Kwaliteitskaart Begrijpend lezen
Kwalietitskaart Voortgezet technisch lezen

Beleidsplan Pedagogisch klimaat en sociaal-emoitionele ontwikkeling