Gezonde school


Sinds schooljaar 2015-2016 zijn wij in het bezit van het vignet Gezonde School! Een Gezonde School besteedt zijn tijd en aandacht voor gezondheid zo effectief en efficiënt mogelijk. De Gezonde School-aanpak helpt ons hierbij planmatig en structureel te werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl van leerlingen.

Op Obs De Stapsteen werken wij met de volgende vier pijlers:
  1. Gezondheidseducatie: in de lessen is er structurele aandacht voor gezondheid. Bijvoorbeeld door op een thema een lespakket uit te voeren.
  2. Fysieke en sociale omgeving: gezond gedrag stimuleren door aanpassingen in de fysieke en sociale omgeving. Denk hierbij aan een beweegvriendelijk of ‘groen’ schoolplein en aan het betrekken van ouders bij de Gezonde School.
  3. Signaleren: gezondheidsproblemen worden gesignaleerd. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van een volgsysteem voor het bewegingsonderwijs of de sociaal emotionele ontwikkeling.
  4. Beleid: alle maatregelen voor de gezondheid van leerlingen en leraren zijn vastgelegd in het schoolbeleid. 

Voor meer informatie verwijzen wij u graag door: https://www.gezondeschool.nl/primair-onderwijs/