BAS


Obs De Stapsteen bouwt aan een adaptieve school. D.m.v. het BAS-project willen wij vorm geven aan de centrale vragen die binnen dit concept een belangrijke rol spelen:

 

Ieder kind is uniek. Verschil in interesse, talent, tempo, inzicht, gedrag, e.d. dwingen de leerkracht om het onderwijs hierop aan te passen. Met het BAS-project willen wij de kinderen een leeromgeving bieden waarbinnen instructie, ondersteuning en verwerking van de lesstof op een gestructureerde en dus voorspelbare wijze wordt aangeboden. Tevens zal de school zorg moeten dragen voor een veilig schoolklimaat waarbinnen de kinderen een volwaardige sociale en emotionele ontwikkeling doormaken. 

Binnen dit leerproces houden we drie belangrijke behoeften van de kinderen goed in de gaten:

 

Deze drie adaptieve basisbehoeften staan aan de basis van succesvol leren. Leerkrachten spelen hierin een sleutelrol. Zij dienen zorg te dragen voor:

 

Gedurende een schooljaar zullen een aantal cellen worden behandeld binnen het team. De gemaakte afspraken worden besproken met de kinderen en beschreven in een borgingsdocument. Dit borgingsdocument wordt vastgesteld door het team en jaarlijks geëvalueerd. De ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gebracht en alle documenten zijn op de website te lezen.

In de BAS-Wijzer vindt u een samenvatting van alle borgingsdocumenten tot op heden.
Op het moment zijn de volgende cellen behandeld en beschreven in een borgingsdocument:

De ontwikkelingslijnen van BAS. 
Het BAS-project bestaat uit de volgende opbouw: 
Klik op de cel om naar het bijbehorende document te gaan.
 

Interactie

Zelfstandige leerhouding

Instructie en feedback

Coöperatief leren

Teamleren

Planningssysteem

Masterplanning

Zelfbeoordeling

Zelfstandig leren in open structuren

Instructiemodellen
Zelfinstructie

Kinderen begeleiden kinderen

Kennis
management

Jaarverslag en strategisch plan

Weekplanning

Attributie leerkracht en leerling

Begeleid zelfstandig leren

Kerndoelen en differentiatie

Coöperatief leren in tafelgroepen

Probleem oplossend vermogen schoolteam

Intercollegiale toetsing rond planning

Voorspelbaarheid in leerkrachtgedrag

Responsiviteit

Tijdsbewustzijn en taakplanning

Effectieve instructie 

Tandemleren

Vormen van samenwerking

Leerling volgsysteem

Structuur in inrichting

Basiscommunicatie en schriftelijke correctie

Regels en routines

Effectieve leertijd

Groepsvorming

Teamvorming

Leerling administratie

De eerste vijf ontwikkelingslijnen betreffen het handelen van de leerkracht. 
Door zijn/haar aanpak wordt het gedrag van de leerling beïnvloed.
De zesde lijn gaat over de school als lerende organisatie. De zevende lijn richt zich op de zorgstructuur.

Wat houden de eerste vijf ontwikkelingslijnen in? 
In de lijn STRUCTUUR gaat het om de concrete klasseninrichting en organisatie, inclusief de week- en jaarplanning van de leerkracht.
De lijn INTERACTIE leert de leerkracht te reflecteren op het eigen interactiepatroon met het doel de leerlingen te brengen tot een niveau waarop ook zij op zichzelf kunnen reflecteren. We noemen dat zelfbeoordeling ofwel werken met een portfolio.
Binnen de lijn ZELFSTANDIGE LEERHOUDING wordt de leerling stap voor stap de weg gewezen van zelfstandig werken naar zelfstandig leren. 
Bij de lijn INSTRUCTIE en FEEDBACK gaat het vooral om de organisatie en inhoud van het geven van gedifferentieerde instructie. Iets uitleggen, hoe doe je dat? En hoe speel je in op de verschillende instructiebehoeften van kinderen? 
Het leren samenwerken komt aan de orde in de lijn COÖPERATIEF LEREN. Deze lijn begint met groepsvorming en voert via het leren in tweetallen, het tandemleren en het leren in tafelgroepen naar het tutorleren.