Onze school


Obs De Stapsteen heeft gekozen voor het uitspreken van een Topambitie. Met het uitspreken van deze Topambitie spreekt men zich duidelijk uit waar zij voor staat. Ieder kind moet een leven lang kunnen en durven leren! Dit leren mag niet stoppen nadat het kind de basisschool heeft verlaten! Het is dus van groot belang dat wij, samen met alle direct betrokkenen, kinderen voorbereiden op de wereld die voor hen ligt. Een enorme uitdaging voor ons allemaal.

Dat Obs De Stapsteen dit niet alleen kan spreekt voor zich. De theorie van John West-Burnham geeft voor onze school richting aan onze verbetertrajecten en inzicht in het hoe en waarom we deze in moeten zetten. Zijn theorie geeft het volgende aan: De invloed van de school op het leren van een kind is 20%. De talenten, interesses en kenmerken van een kind hebben 40% invloed op het leren en de omgevingsfactoren, zoals gezin en woonomgeving, ook 40%. Als wij als school daadwerkelijk onze Topambitie willen bereiken zullen wij buiten optimalisering van onze eigen invloedsfeer (die van school) ook invloed moeten uitoefenen op de twee andere factoren.

Dit heeft ons doen besluiten onze Topambitie te splitsen in drie afzonderlijke ambities. De drie afzonderlijke ambities betreffen de schoolambitie, de kindambitie en de omgevingsambitie. Door duidelijk uit te spreken wat de school hier afzonderlijk in wil bereiken geven wij het belang van deze factoren aan. Wij zijn ervan overtuigd dat onderwijskundig partnerschap de sleutel is tot leersucces. De komende jaren zal de school investeren in georganiseerde ouderbetrokkenheid en in de ontwikkelperspectieven van kinderen. Hoe krijgen we alle kinderen op het juiste niveau, zodat de intrinsieke motivatie het grootst zal zijn. Hoe groter de intrinsieke motivatie om te leren hoe hoger de leerrendementen. Om dit te kunnen bewerkstelligen zal de kwaliteit in pedagogisch en didactisch handelen nog verder omhoog moeten. Met goed nemen we geen genoegen, O.b.s. De Stapsteen wil een TOP-school worden. Een school waar het kind centraal staat, onderwijskundig partnerschap een vanzelfsprekendheid is en iedereen met durf, drive, daadkracht en dialoog het optimale uit zichzelf en de ander haalt.