Medezeggenschapsraad


Momenteel bestaat de MR van Obs De Stapsteen uit 6 leden.

De personele geleding:

Leoni Verlaan Lid
Karin Bongaards Lid
Kimberley Harreman  Lid


De ouder geleding:

Erik van den Bosch Voorzitter
Renate Hoogendoorn Lid
Robert Venis Lid
 


Vergaderdata 2017-2018


 


Agenda punten afgelopen vergaderingen


 


Agenda's en notulen
Nieuwsbrieven MR


nieuwsbrief mei