Medezeggenschapsraad


Momenteel bestaat de MR van Obs De Stapsteen uit 6 leden.

De personele geleding:

Dirk van Eck Secretaris
Karin Bongaards Lid
Kimberley Harreman  Lid


De ouder geleding:

Erik van den Bosch Voorzitter
Renate Hoogendoorn Lid
Robert Venis Lid
 


Vergaderdata 2017


 


Agenda punten afgelopen vergaderingen


Tijdens de laatste 2 MR vergaderingen op 8 september en 24 oktober zijn o.a. de volgende zaken besproken:


Agenda's en notulen
Nieuwsbrieven MR


nieuwsbrief mei