Schooltijden


Vanaf dit schooljaar werken we op Obs De Stapsteen met een continurooster.

De school begint op alle schoolse dagen om 8.30 uur en de kinderen zijn om 14.00 uur klaar. 
In alle groepen wordt er van 12.00 uur tot 12.30 uur een pauze ingelast. De groepen 1 t/m 5 lunchen van 12.00 uur tot 12.15 uur en gaan hierna tot 12.30 uur even naar buiten. De kinderen van de groepen 6 t/m 8 gaan om 12.00 uur tot 12.15 uur naar buiten en zullen hierna tot 12.30 uur gaan lunchen.
 

Gymtijden:


Groep 1/2 dinsdag 10.00 - 11.00 uur
Groep 3 woensdag   8.30 - 10.00 uur
Groep 4/5 dinsdag   8.30 - 10.00 uur
Groep 6/7 donderdag 12.00 - 14.00 uur
Groep 7/8 donderdag 12.00 - 14.00 uur